Integratív medicína és biofizikai orvoslás

Témavezetők:
Prof. Dr. Szedlák-Vadócz Valéria és Lednyiczky Gábor


MOTTÓ:
„AHHOZ, HOGY EGY ADOTT LÉNYT ÉRŐ TÖRTÉNÉSEK OKAIT MEGLÁTHASSUK, ELŐSZÖR ANNAK SAJÁT TERMÉSZETÉBŐL ADÓDÓ LEHETŐSÉGEIT KELL MEGVIZSGÁLNUNK”


     RENÉ GUÉNON / SEJK ABD AL-WAHID YAHIA


Paradigmaváltás a XXI. század orvoslási gyakorlatában


      „Minden tudás annyit ér, amennyit hasznosítani tudunk belőle.”


Gyakran magunk is elbizonytalanodunk, amikor az „útkeresésben” újabbnál újabb szokatlan, olykor – előbbi tudásunkhoz mérten – meghökkentően eltérő információkhoz jutunk. Olyannyira másféle információkhoz, amelyek megkérdőjelezik addigi tudásunk alapjait, és paradigmaváltásra késztetnek bennünket. Ugyanakkor fontos szempont az is – miként válhat a lehető legegyszerűbb módon az újra felidézett, vagy számunkra teljesen új ismeret a gyakorlatunk részévé!


Az elmúlt két évtizedben a bioinformatikai orvoslásban felhalmozott ismeretek, kialakított módszerek, mérési és kezelési eljárások ma már bárki számára hozzáférhetőek. Segítségével az újra tudatosított információk, ismeretek igen hatékonyan alkalmazhatók. A rezonancia az élővilágra jellemző univerzális kommunikációs eszköz. Ennek felismerése tág teret biztosít az integratív medicina számára is. Segítségével pontosan feltárhatjuk azokat a tényezőket, amelyek a napi életünkben és betegségeink kialakulásában komoly szerepet játszanak, és meghatározhatjuk mikor, hol és milyen típusú módosítások felelnek meg leginkább a páciens egyediségének, illetve aktuális igényeinek. Feltárhatók tehát életünk fő egészségügyi problémái (intoleranciák, allergiák, krónikus szubakut intoxikáció, emésztési, felszívódási valamint asszimilációs zavarok, bakteriális-, gomba-, parazita- és vírusfertőzések, testi-lelki stressz-faktorok és még számos más rendellenesség). Feltérképezhetők szabályozó rendszereink diszharmonikus állapotai, korábbi sérüléseink, energiahiányunk, erősítésre váró legyengült funkcióink. Lehetővé válik életünk legtöbb területének áttekintése, a területek közötti aktuális összefüggések feltárása, és az optimális változtatások létrejöttéhez a szükséges támogatási pontok kijelölése. Az azonosított paraméterekkel megtervezhető és biztosítható az aktuális állapotnak megfelelő, személyre szabott kezelés. Az alkati és egyénre szabott beavatkozással az orvosi kezelés tartósan jó egészséget és általános jó közérzetet eredményez. Az emocionális és egyéb lelki blokkok azonosítása és feloldása lehetővé teszi, hogy a beteg újra felvállalja saját életéért a felelősséget, ezzel lehetőséget biztosítva számára, hogy kikerülhessen a másoknak kiszolgáltatott helyzetéből, a gyógyulás folyamatának aktív résztvevőjévé válhasson.


Amikor ezen az úton járunk, természetszerűen a gyógyítói beavatkozásunk során azokat a megoldásokat részesítjük előnyben, amelyek „szelíd”, teljesen non-invazív módon biztosítják az egész szervezet (rendszer) szempontjából a leginkább hatékony és gazdaságos megoldások létrejöttét, azaz mozgósítják a szervezet önszabályozó rendszerét, és segítik a felborult homeosztázis helyreállítását. Az informatikai rendszer hatékonyságát szolgáló kezelések mintegy emlékeztetik testünket öngyógyító képességeire, helyreáll az információáramlás, miáltal az egyes alegységek újra képessé válnak feladatuk elvégzésére.


A képzés célja


      Célunk nem több és nem kevesebb, mint elősegíteni a paradigmaváltást, mi szerint:


      Az élet nem más, mint folyamatos adaptáció az integritásunk megőrzése érdekében. Az egyensúly bennünk és körülöttünk is megtalálható, mely informatikai rendszerünk segítségével folyamatosan érvényre is jut, megnyilvánul.


      Képzési rendszerünkkel tehát alapvető célunk a klasszikus, nyugati orvosi szemlélet alapjául szolgáló élettani, és kórélettani ismeretek felidézése és pontosítása, majd a holisztikus szemlélet igényével ezeknek ötvözése a bioinformatikai gyógyítás, a homeopátiás, az ayurvedikus és a hagyományos kínai orvoslás (HKO) tanaival. Továbbá az alapvető farmakognóziai, táplálkozástani, lélektani háttér-információk ismertetése, az egyes irányzatok közötti összefüggések felvázolása, és a nézőpontok szintetizálása. Azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy: miként egészítik ki egymást a különböző szemléletek, hogyan gyarapíthatjuk differenciáldiagnosztikai ismereteinket és tehetjük egyre érzékenyebbé (szenzitivitás), pontosabbá (specificitás) és teljesebbé a diagnózisunkat, valamint terápiás beavatkozásainkat.


Feladataink:


Előadásaink alap szándéka felhívni kollégáink figyelmét arra, hogy:


      A XXI. században, az orvosi gyakorlatban is szükség van szemléletváltásra. Mindez az iskolai orvoslás és a komplementer medicina egyesítésével, szintézisével érhető el, elméleti, és gyakorlati szinten egyaránt.


      Az új szemlélet „prevenció-centrikus”, amely a bölcsőtől a halálig tartó megelőzésre fekteti a fő hangsúlyt. Az igen szenzitív, nagy felbontású bioinformatikai diagnosztizálás lehetővé teszi, olyan potenciális – még csak csírájában szunnyadó rendellenességek feltárását (és azok korrekcióját is!), amelyeket sem a biológiai-biokémiai módszerek, sem a képalkotó, morfológiai diagnosztika nem képesek feltárni. A sejtek energetikai-, információ-, valamint kommunikációs zavarainak, illetve a belőlük eredő (konszekutív) szub-molekuláris rendellenességeknek korai felismerése és korrekciója lehetővé teszi, hogy prevenciós lépéseink proaktívak legyenek, és sokkal korábbiak, mint az eddigiekben lehetséges volt.


      Az egészség-központú orvoslás teljesen újszerű szakmai felkészültséget és naprakészséget igényel a gyógyítói gyakorlatban. Ez a szemlélet megköveteli a gyógyításban résztvevő szakemberektől azt a felkészültséget, amely lehetővé teszi, hogy gyógyítói tevékenységük mellett a felvilágosító, oktató, életvezető szerepkört is betöltsék. Ennek elsajátítását támogató képzésünkkel ezért arra törekszünk, hogy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható szemléletet és módszereket is közvetítsünk.


      Az elméleti és gyakorlati továbbfejlődésünket műhelymunka („work-shop”) létrehozása segíti, mely lehetőséget ad egyes esetek megvitatására, a közös gondolkodás kialakítására, a terápiás lehetőségek megismerésére, a tapasztalatok összegzésére, protokollok összeállítására. A képzéseket elvégzők köréből kikerült kollégák a legújabb tudományos eredményeket és az ősi kozmológiai információkat is szintetizáló szakmai társaság (kollégium) tagjaivá válhatnak és annak aktív résztvevőjeként, tanácsadói, oktatói, illetve aktív gyógyítói feladatokat is vállalhatnak. A gyakorlati munka segítéséhez egyedi igény szerint is háttértámogatást kaphatnak az önálló munkában.