Önvalónk élményeink árnyékában

Az emlékeink, stresszeink hasonlóképpen lenyomatot képeznek bennünk. A lelkünkben zajló mozgás kaotikus, ugyanakkor pontosan meghatározott, kétségtelenül örvényszerű (pl. ösztönmozgások). A vertikális és horizontális tengelyen való rugalmas elmozdulás teszi lehetővé az energiaáramlást az egó, a külvilág és a belső világunk között. Ez nem más, mint a transzperszonális kapcsolatunk a rajtunk kívül létező erőterekkel, energiamezőkkel. Ilyen örvénylési jelenséget tapasztalhatunk a homeopátiás és kineziológiai kezelések során is, ahol az önvaló (belső én, ős-én vagy Selbst) tengelyén létrejövő sodrás éppen úgy bevonzza a környezetében lévő ősképeket, régi működési mintákat, ösztönmechanizmusokat, mint egy szokványos örvény a vízen úszó tárgyakat. Például az aktuális élethelyzetéből most kiutat nem találó egyén „önrágódása”, álmai, vagy kezelése során, szimbólum formájában olyan őskép jelentkezik, mely éppen a leghasznosabb információt közvetíti a megfelelő erő kíséretében. A kapott kép megrázó, felrázó, rémisztő, vagy felemelő jellege segíti a feldolgozatlan élménytömeg megfelelő értékelését, a saját működési mintázat felismerését, aminek következtében túl tud lépni az addig megoldatlan élethelyzetén. Ezek a kollektív tudattalanból, egy központi ősképéből származó információk, melyek mindig is megvoltak, most viszont valamilyen aktuális élményre rezonálva a megfelelő időben a megfelelő helyre kerülnek, és ott az eredeti mintázatban elvegyülve a megfelelő módon megnyilvánulnak.

Allergia – Egyszerű meghatározás, komplikált betegség
Egy ilyen rendszer kész arra, hogy minden pillanatban reagáljon, és bizonyos belső határok között folyamatos adaptációt végezzen. Minden behatás újabb elágazási pont, a sérülés és a megújulás lehetőségével. Ez a nyitottság teszi lehetővé azt is, hogy szervezetünket folyamatosan és tömegesen a számára nehezen feldolgozható ingerek érjék, terheljék, melyek felhalmozódva a helyi struktúrákat elárasztják, károsítják. Ezekre a stresszekre például tüsszögéssel, kiütéssel, fulladással válaszolhatunk. Ez a reakció nem feltétlen mennyiség függő, lehet az pikogrammnyi anyag vagy 40 szál cigaretta naponta. Öröklött allergia évekig is lappanghat, mikor egy stresszes szituáció aktiválja, ezután nyugalmi helyzetben is jelentkezik. Előfordul, hogy egy bizonyos anyagra egyszer allergiásan reagál a szervezet, másszor viszont nem. Ez a neuroendokrin (idegi-hormonális) rendszer harmonikus működésének gyengülésével magyarázható. Fáradtság esetén is gyengébb a receptorok fogadóképessége. (könnyebben produkál reakciót). A rendszeresen használt természetidegen anyagok mikro-mennyiségei felhalmozódnak a szervezetben (élelmiszer ipar és toxikológia), és úgy funkcionálnak, mint a hétköznapokban felgyülemlő frusztráció, amivel nem tudunk mit kezdeni. Máskor például fémallergia, uszodák klóros vize elég gyakran okoz gondot. Ez nem jelenti azt, hogy most is sok klór van bennünk! A velük kapcsolatos feldolgozatlan élményeink zavart okoznak a kommunikációs rendszerünkben.
Néhány megfigyelés azokból, amik az utóbbi évszázadban tudományosan megfogalmazódtak:
• Klemens von Pirquet közel 100 évvel ezelőtti megfogalmazása még ma is érvényes: egy előzőleg megszokott – lehet egyébként ártalmatlan – anyagra először érzékenység (szenzibilizáció) alakul ki, majd kórosan megváltozik a szervezet reakcióképessége.
• Minden anyag egyben hullám is, rendelkezik egy csak rá jellemző „információs kóddal, ”, egy elektromágneses rezgésben megnyilvánuló spektrummal. Így van ez az allergiát kiváltó anyagok esetében is.
• Az egészséges sejtek más frekvenciatartományú rezgésekkel rendelkeznek, mint a betegek.
• Allergiás reakciók nem anyagi természetű ingerekre is kiváltódhatnak, vagyis olyan (elektromágneses) jelekre, melyek az allergén fizikai információit tartalmazzák (Monroe és Smith, 1980).
• A fizika egyik törvénye kimondja, hogy amplitúdójától és frekvenciájától függetlenül minden hullám pontosan nullára redukálható, vagyis kioltódik, ha pontos szimmetrikusával találkozik. Ezt hívjuk inverz rezgésnek.
• Peter Schumacher szerint az allergiaengram, olyan memória-lenyomat, amely öröklési hajlam alapján elektromágneses bevésődésként jön létre, a szervezetet ingerlő anyagokkal való ismétlődő érintkezés esetén.
• Amíg az allergiaengram jelen van a szervezetben, addig lehetetlen az allergiás reakciót tartósan megszüntetni.
A korábbi eredményeken felbuzdulva sok kutató olyan módszer kidolgozásán fáradozik, amellyel könnyen felderíthetővé és gyógyíthatóvá válik az allergia.
Dr. Jane Monroe és Smith például allergiás pácienseket figyeltek meg, akiknek erős elektromágneses érzékenységük volt. Mozgásterüket, életüket ez jelentősen korlátozta, például rendszeresen elájultak nagy feszültségű helyeken, metróban nem is tudtak közlekedni. Egyesével kellett berendelni a betegeket, mert egymásból is elképesztő reakciókat (pl. anafilaktikus sokk) váltottak ki. Volt, akinek a jelenlétében a műszerek leálltak, másoknál váratlanul elindultak, így egy üres szobába ültették őket, amibe egyetlen kábelen vezették be a jeleket. Pár éves kutató munkával sikerült megállapítani, hogy frekvencia, intenzitás szempontjából az allergiás egyén számára mely tartomány az, amire intenzíven reagál. Azt is meg tudták határozni, hogy mely tartomány provokálja, melyik kompenzálja a tüneteit, és melyik védi (teszi immunissá) a szervezetüket. A homeopátiás szer potenciálása során is az egyikből el lehet jutni a másikba. Ha változik az állapot változik a sáv is, és ezzel együtt a potenciál. Minden információátvitelnél megfigyelhető, hogy csak bizonyos sávok vannak ránk hatással (pl. halk vagy hangosabb beszéd, bizonyos tónusok), amelyen kívül nem tudjuk megfelelően értelmezni az bejövő jeleket. Az aktuális fizikai állapotnak megfelelő sávot nevezzük biológiai ablaknak (Adey ablak).

Út az allergia mentes állapot eléréséhez

Ugyanaz a jel egy rendszeren belül bizonyos körülmények között teljesen elenyésző, extrémen kicsi, más körülmények között pedig meghatározó, vagy elsöprő erejű. (például cunami – az óceánon egy fodor, a parton 10 – 30 méter magas, mindent elsöprő vízfal.) A szervezetünkben működő, vagy bekerülő extrém gyenge jelek "saját" , azaz konform területre érve (sejtek, szövetek, szervek) a helyi struktúrától függően erősödnek, és gyengülnek, hisz minden a saját struktúrától válik érintetté, a legspecifikusabb egyedi szűrőn keresztül történik a jelmoduláció. Az „örvénnyel” odasodort információ így mindig a legspecifikusabb helyi sajátosságok szerint kerül feldolgozásra, az üzenet így mindig pontosan célba ér!
És mi történik erős behatás esetén?
Úgy, ahogy a felkorbácsolt elemi erők környezetünkben is nagy pusztítást végeznek, hasonlóképpen belső rendszerünkben is károsítanak. A rendszer önszabályozását durván áttörik, megsemmisítik. Beavatkozásunk célja tehát a sajátságos mintáink szerint folyamatosan működő belső szabályzó rendszerünk (homeosztázis) helyreállítása, hogy egyrészt stabilan biztosítsa szervezetünk fenntartó folyamatainak zavartalan működését (integritás), másrészt a szervezetünket, mint nyitott rendszert folyamatosan érő és befolyásoló, és a rendszert egyensúlyából kibillentő hatásokra reagáljon, azokat beépítse, optimálisan hasznosítsa, illetve védekezzen ellenük (kompenzál, immunitássá válik, azaz adaptálódik).
A biorezonancia-terápiával (BRT) bármely életkorban és élethelyzetben – a szövet-specifikus regenerációs lehetőségek segítése révén – az élettanilag fontos szervek és szövetek biofizikai és biokémiai irányítása a lehető legindividuálisabban és a ma ismert legmélyebb oki szinten válik kezelhetővé. Az Adey-ablakok célzott befolyásolása és szelektivitásának helyreállítása az anyagcserére nem csak sejt szinten, hanem szervi és szervrendszeri szinten is nagyon pozitívan hat. Az endogén BRT egyedi beavatkozást biztosít, a szűrésre kerülő jeleket a szervezetből nyeri. A terápia alatt is folyamatosan figyelembe veszi a szervezet aktuális reakcióit, hiszen folyamatosan a páciens saját jeleivel dolgozik a szervezet adaptációs tevékenységének javítása céljából, és ezért praktikusan mellékhatás-mentes.
A konkrét terápiát azonban megelőzi az adott személynél allergiát kiváltó anyagok, és a bázis allergén felderítése. A biorezonanciás vizsgálatok során mikroimpulzusok formájában kérdéseket teszünk fel a szervezetnek, amelyek eljutnak minden egyes sejthez, és azok válaszolnak. A válaszokból kiderül, vannak-e kóros információk, torzulások a rendszerben, tehát könnyen kimutathatjuk azokat az anyagokat, amelyekre az emberi szervezet allergiás vagy túlérzékeny, és azokat is, amelyeket a hagyományos bőrtesztekkel nem sikerült megtalálni. Ma már a szervezet „informatikai rendszerének” BRT-s vizsgálata lehetőséget ad a méreganyagok gyors és konkrét tesztelésére is (nehézfém-terheltség), fájdalommentesen felderíthetők a szervezetet terhelő kórokozók, megállapítható a fennálló vitamin-, ásványi anyag-, és nyomelem hiány, a specifikus szövetek és funkciók terheltsége, valamint lelki problémáink. A módszer segítségével beazonosított eltéréseink korrigálhatók, a speciális méregtelenítést segítő gyógynövények, homeopátiás és egyéb szerek is kitesztelhetők, így a szervezet egésze szempontjából is teljes körű méregtelenítés érhető el.
A kezelés előkészítése (energetizálás, méregtelenítés)
Az allergia anyagspecifikus engramját inverz rezgésekkel csak akkor kezeljük, mikor a szervezet képes lesz rendezni az anyaggal szemben fennálló rossz viszonyát. Az ehhez szükséges energetikailag rendezett állapotot elérhetjük, ha nem ingereljük tovább a szervezetet, azaz allergén mentes környezetet biztosítunk számára. Ezt specifikus táplálkozási előírásokkal, a méreganyagokat felhalmozó szövetek (kötőszövet, zsírszövet) specifikus méregtelenítésével segítjük. Támogatjuk a méregtelenítő szerveket (máj, vese, vastagbél), a hormontermelő mirigyeket (neuroendokrin rendszer), a központi idegrendszer működését. Fontos a hiányok pótlása, a keringés javítása, a mozgásterápiák. Előfordul, hogy a pszichés aspektussal kell előbb foglalkozni (a hisztériától is lehet allergiás tüneteket produkálni).
Minden adaptáció, a gyógyulás minden fázisa energiát igényel. Energia hiányában, nem érdemes a specifikus kezelést elindítani, mert a kapott információkat képtelen hasznosítani.
A salakanyagoktól megtisztított, jobb tápanyag ellátású és reakcióképességű szervezet bármilyen külső változáshoz eredményesebben alkalmazkodik, ugyanakkor az egészben betöltendő saját minőségét is jobban érvényesíti. Mindez a mindennapokban életminőségbeli (pozitív) változásokat eredményez, csökken a szervezet leépülése, a szöveti degeneráció, és az öregedési folyamatok lelassulnak. A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel, stressz-faktoroktól mentesítés, BRT-s, fitoterápiás, homeopátiás, kineziológiás stb. „portalanítás” hozzásegít ahhoz, hogy ezután a megfelelő információ- feldolgozással a szervezet egyre inkább a „saját útját járhassa”. Az erők összeadódnak, és sokkal könnyebben és hatékonyabban zajlik le minden, mert létrejött a méregtelenítéshez szükséges lelki állapot (erőmező) is. Ezt a hatást használták fel a vallási böjtök is. A hibás kiválasztáshoz kapcsolódó rögzült szokásaink megszakíthatók, így a táplálkozás, mozgás, gondolkodás, relaxáció területén (életviteli tényezők) új reakciók, minták alakíthatók ki. Sokat segíthetünk a megfelelő erőtér létrehozásában, a rögzült szokás (minta) áttörésében és az új kialakításában. Így már nem csak pusztán a jelenben történő méregtelenítésről beszélhetünk, hanem a további méreganyag-felhalmozás megelőzéséről is. Elmondhatjuk tehát, hogy több lehetőségünk van, mint gondolnánk, csak ehhez komolyan kell venni a gondolatainkat is, mert mint azt a keleti bölcsesség is mondja: holnap azzá válunk, amit ma gondolunk. A pusztán testi szintű tisztítás ezért csak rövidtávon jelent segítséget. Negatív emócióink és gondolataink erős mérgek, így egészségünk szempontjából létkérdés, hogy sikerül-e elengednünk őket.
A természetes gyógymódok közül tehát az allergia gyógyításának legsikeresebb módszere a biorezonancia-terápia. Alapja a már említett inverz rezgés, amelynek segítségével az allergiát okozó allergén anyag rezgésinformációja, az allergiaengram kioltható.
A néhány hónapon át tartó kezelésekkel elérhetjük, hogy még a legmakacsabb allergiával küszködő beteg is tünetmentessé váljék. A terápia után többé már nem szükséges teljes mértékben megtartóztatnia magát az allergiát kiváltó anyagoktól. Ezzel a terápiával lehetővé válik, hogy az allergiát ne csak kezeljük, hanem a kiváltó mechanizmusokat egyszer s mindenkorra megszüntessük.

Németh Hermina
Dr. Pfeifenróth Anna