Méregtelenítési eljárások – Allergiakioltás


A PULZÁLÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL SZERZETT
TAPASZTALATOK

Csiki Gábor Imre
okleveles humán kineziológus, természetgyógyász

Napjainkban egyre több ember szenved különböző ismert vagy ismeretlen okok által kialakult tünet-együttesekben, melyek kiváltó okaként szinte minden esetben a szervezet belső egyensúlyának felborulása áll. A belső egyensúly megteremtésének egyik elengedhetetlen feltétele a méreganyagok által okozott terhelés folyamatos kontrollja, a már a szervezetbe jutott méreganyagok rendszeres és tervezett kivezetése. Az allergia, melyet sokan korunk epidémiájaként emlegetnek, egyre több embert érint. Világviszonylatban az allergiás megbetegedések gyakorisága 30-35%-ra tehető. A világ lakosságának mintegy 20%-a allergiás rhinitisben szenved, 1,5%-a allergiás asthma bronchiale-ban, 10-12% atopiás dermatitisben, 1-2% kontakt dermatitisben, kb. 2% különböző bizonyított táplálék-allergiákban és szintén 2% gyógyszerallegiákban.

Az allergia nem más, mint a szervezet megváltozott reakciója. Amíg az ember szervezete egészséges, nem minden idegen anyaggal (antigénnel) szemben védekezik. Ám ahogy a különböző hatások (genetikai hajlam, környezeti hatások, életmód, mentális- és érzelmi állapotváltozások) összeadódnak, az immunrendszer az amúgy ártalmatlan idegen anyagokkal szemben (melyeket allergéneknek nevezünk) is ellenanyagot termel, vagyis szenzibilizálódik, érzékennyé válik. Ez sok esetben azért következik be, mert adott anyag, melyet a szervezet egy adott élőhelyen megszokott (pl.: parlagfű pollenje), az élettér megváltozásával már érzékenységet vált ki. A szervezet az adaptációs, alkalmazkodó folyamatból fokozatosan egy kompenzációs folyamatba megy át. Mivel az adott anyag, melyet a szervezet „jól ismert”, megváltozott, pl. a pollenre a városi szennyező anyagok is rátapadtak, ezáltal elektromágneses spektruma, így információtartalma megváltozott; s ezt a szervezet már idegenként, stresszorként kezeli.

A méregtelenítés és az allergiák kezelése a XXI. században már nemcsak gyógyszerekkel, különböző böjtökkel vagy táplálék-kiegészítők hadával képzelhető el. A biorezonancia terápia (BRT), mely a biofizikai orvoslás alapja, mind a méregtelenítésben, mind pedig az allergiák kioltásában oki kezelésként alkalmazható. A kezelés elméleti lényege, hogy minden élőlény elektromágneses rezgéseket bocsát ki és fogad be, melyek az egészségi állapotra vonatkozó információkat hordozzák. Minden esetben individuális, vagyis mindig az egyén aktuális állapotának megfelelő terápiás eljárás, amely az adott szervrendszer vagy allergiák esetén az adott anyag engramjával (elektromágneses lenyomatával) dolgozik. Nem invazív, fájdalom és mellékhatás mentes eljárás, akár a szervezet saját jeleinek felhasználásával (endogén BRT), akár külső jelek felhasználásával (exogén BRT) történik a kezelés.

A kezelés eszköze a Mobile Cell-Com (MCC) készülék, amely a szervezet saját rezgéseit és az adott anyagok rezgéseit olvassa le. A készülék a kóros, diszharmonikus rezgéseket kioltja, a legyengült, egészséges rezgéseket pedig felerősíti, s ezeket a korrigált rezgéseket visszajuttatja a szervezetbe. A méregtelenítés során a szervezet méregtelenítő rendszereinek működését erősítjük, a méreganyagok szervezetből történő eliminációját segítjük elő. Ezen, több mint két évtizede alkalmazott eljárással napjainkban költség-hatékony módon kezelhetők az allergiák (nincsen éveken keresztül tartó gyógyszeres terápia, folyamatosan súlyosbodó tünetek, mellékhatások, rossz közérzet, félelem, stb.). A terápiák minden esetben kiegészíthetők a Lenyo LuxTM készülékcsalád tagjainak használatával.

mobil_cell_com1

Méregtelenítés pulzáló mágneses térrel

MÉREGTELENÍTÉS PULZÁLÓ MÁGNESES TÉRREL AZ INTEGRATÍV
MEDICINA KERETEIN BELÜL

Prof. Dr. Sci.med. Szedlák-Vadócz Valéria
a klinikai kórélettan, az orvosi biokémia, a nukleáris medicina szakorvosa és tanára, az
integratív orvoslás oktatója

ENTRÓPIA = a rendezett struktúrák szétesési folyamata. Termofizikai fogalom, de átvitték minden olyan területre, amelyben rend áll fenn, így az emberi testre is.

Szervezetünk egyensúlyi állapotát (homeosztázis) veszélyeztető tényezők – víz- és levegőszennyeződés, az élelmiszerekben felgyülemlett mérgező anyagok, a sugárzás növekedése, az emocionális stressz – folyamatosan érvényesülnek. Mind olyan hatás, amely felgyorsítja az entropikus folyamatot, azaz a sejtek öregedési folyamatát, amely a test alkalmazkodási elégtelenségében nyilvánul meg. A felsorolt és még sok más ún. stresszfaktor (hosszútávon) együttesen kóros állapot kialakulásához vezet. Ez, eleinte a sejtmiliő zavarában, majd egy-egy terület károsodásában mutatkozik meg. Ha a szervezet egyensúlyi állapota emiatt meginog, vagy felborul, akkor további csekély ingerekre is igen érzékenyen, és a fiziológiás reakciótól eltérően reagál (előbb túlkompenzál, majd kimerül). A szervezet biológiai-biokémiai zavarát biofizikai (információ-, kommunikációs-) zavar előzi meg. A biokémiai, morfológiai és egyéb mutatók, nem eléggé érzékenyek a kezdeti (ártalmatlanabb és könnyebben orvosolható) zavarok kimutatására! A BR-diagnosztika szenzitív és pontos képet nyújt.

Szervezetünk természetes napi méregtelenítő folyamatai, és azok integratív támogatása:
Az ember rendkívül rendezett rendszer. Ezt az állapotot csak úgy tudja fenntartani, ha a „salak” anyagokat gyorsan kiválasztja, és energiát visz be oxigén, víz és egészséges táplálék formájában. Ebben a folyamatban fontos szerepet kap:
• Felszívó és kiválasztó nyálkahártya rendszerünk (vese, tüdő, gyomor-bélrendszer, bőr);
• Az anyagcsere során fiziológiásan keletkező salakanyagok felszaporodásából eredő kóros terhelés („intoxikációs” tünetek) felismerése;
• A salakanyagok eltávolítása, a homeosztázis helyreállítása, és fenntartása;
• Hosszantartó, élettanilag kóros mértékű terhelések pontos diagnosztizálása.
• Az állapot oki kezelése a szervezet öntisztító folyamatainak beindítása és hatékony támogatása által.
A BRT célja – a szervezet és környezete, valamint a sejteken belüli és sejtek közötti kommunikáció helyreállítása és fenntartása. A méregtelenítő szervek munkavégzésének segítése pulzáló mágneses térrel speciális jelátviteli sávokon zajlik (biológiai ablakok). A sejthártya és a DNS – jeladók és vice versa egyben jelvevők. Az sejten belüli és a sejtközi folyadék (víz) jelátvivő, közvetítő közeg. A membránok térmódosulása (strukturális flexibilitása) BRT-vel közvetlenül befolyásolható, így a különböző sejtanyagcsere folyamatok célzottan modulálhatók. A beavatkozás szövet specifikus, különösen nagy hangsúlyt kap a máj, a vese, a vastagbél, a kötőszövet és a bőr működésének segítése.

Az integratív medicina holisztikus- egész emberre vonatkozó- elvei alapján megvalósítható a test és a lélek tervszerű méregtelenítése és általa a szervezet természetes harmóniájának helyreállítása, valamint öngyógyító képességeinek újraélesztése.

Extrém-alacsony-intenzitású pulzáló mágneses terek

EXTRÉM-ALACSONY-INTENZITÁSÚ PULZÁLÓ MÁGNESES JELEK ALKALMAZÁSA A GYÓGYÍTÁSBAN
Lednyiczky Gábor
bioinformatikai kutató, a Hippocampus Intézet tudományos igazgatója

„AZ ÉLET AZ A FOLYAMAT, AMELYBEN ÖNSZERVEZŐ EGÉSZKÉNT VISELKEDÜNK” (MEA-WAN HO)

A szervezet:
AZ ÉLETTÉR MEGNYILVÁNULÁSA EGY GENETIKAI STRUKTÚRÁN KERESZTÜ
L

Az életünk folyamatos adaptáció integritásunk megőrzése érdekében, ahol az anyag a szervezetbe épülve másként viselkedik, többre lesz képes. Szervezetünk önmagán belüli és a környezettel kialakított harmonikus állapotát nevezzük homeosztázisnak. Növekedésünk, életciklusaink, és minden környezetünk által is meghatározott változásunk során folyamatos fenntartására törekszünk. Ebben az összetett folyamatban belső és külső állapotaink pontos érzékelése, a megfelelő válaszreakció kiválasztása, annak létrehozása alapvető fontosságú.
Folyamatosan kommunikálunk tehát, mint egy élő „adó-vevő” készülék.
Mégis, milyen feladatok elvégzésére legyen képes szervezetünk kommunikációs
rendszere?

– Környezeti változásokat érzékelje
– 73-77 milliárd sejt/emberi szervezet összehangolt működtetését biztosítsa
– 7000 kémiai reakció/sejt/másodperc átlagos pörgését kontrollálja
– Pontos, mindenre kiterjedő, nagyon precíz összehangolást végezzen

Szervezetünk kommunikációs rendszerei:
Hormon rendszer – ami lassú, bonyolult, receptorokat igényel, részleges
Idegrendszer – ami gyorsabb, homogénebb működésű, nagy energia igényű (90 mV), ez is
részleges – nincs minden sejt innerválva.
Extrém alacsony intenzitású elektromágneses rezgések – kellően gyorsak, egyszerre általánosak és specifikusak, a szervezet minden alegységére kiterjednek

Az alkalmazott bioinformatika célja:
– Javítsa a jelátvitel minőségét
– Figyelmeztessen a rögzült spektrum lenyomatok meglétére, ezzel ezek eliminálását segítse
– A funkciók reaktivitását tesztelje
– Biológiai ablakra hangolt terápiás jeleket képezzen
– A jelátviteli sáv gerjesztésével pontosabb jelátvitelt biztosítson, ezzel segítse egy stabilabb állapot elérését
– Biokémiai folyamatok egész szervezetet, mint egységet érintő összehangolását segítse
Cél tehát a kezelt biokémiai egység integritásának növelése, ezáltal önregenerációs képességének javítása, a vele szinergikusan működő egységek működésének segítése.

Egyértelmű, hogy szervezetünk homeosztázisának biztosítása informatikai rendszerétől függ.
Minél jobb a kommunikáció szervezeten belül és a környezet felé, annál hatékonyabb rendszerünk működése, szervezettebb az immunműködés, jobb az adaptációs képesség, több a vitális tartalék, nagyobb a rendszerünk integritása, tehát jobb az önszabályozás. Hatékony önszabályozó rendszer segítségével szervezetünk az általunk kritikusnak vélt feladatok esetén is a saját mintázata szerint természetes, egyszerű és hatékony megoldást talál.

A gyógyító pulzáló mágneses tér alkalmazása

Szakmai Továbbképző és Euromedica
Tel: 06-1-7899-192, Fax.: 06-1-230-5642, Info: 06-20-9287-423,
Lev. cím: 1330 Budapest, Pf.: 39 Főv. Munk. Kp. reg.száma: 01-0171-04
e-mail: szakmaitovabbkepzo@chello.hu

A gyógyító pulzáló mágneses tér fizioterápiás alkalmazása

című, egészségügyi szakdolgozóknak szóló kreditpontos továbbképzés
Eü. szakdolgozóknak 8 pontra minősített, vizsgázni nem kell!
Orvosoknak 5 pontra minősített!
(Nyilvántartási számok: 14922-1/2006 és POTE kód: 15818 )

Időpont: 2006.12.02. (szombat)
Helye: Hungest Hotel Panoráma, Hévíz Petőfi u. 9.

PROGRAM

10.30-10.40 Megnyitó, köszöntő

10.40- 10.55 Extrém-alacsony-intenzitású pulzáló mágneses jelek alkalmazása a gyógyításban
Lednyiczky Gábor bioinformatikai kutató, a Hippocampus Intézet tudományos igazgatója

10.55-11.10 Méregtelenítés pulzáló mágneses térrel az integratív medicina keretein belül
Prof. Dr. Sci.med. Szedlák-Vadócz Valéria Ph.D, a klinikai kórélettan, az orvosi biokémia, a nukleáris medicina szakorvosa és tanára, az integratív orvoslás oktatója

11.10-11.25 Korszerű elektrodiagnosztikus és elektroterápiás eljárások jelentősége a fizioterápiában
Dr. Darabosné Tim Irma gyógytornász, humán kineziológus MSc, főiskolai adjunktus SE Eü. Főiskolai kar, Fizioterápiás Tanszék

11.25-11.40 Sportsérülések fizioterápiájában alkalmazott extrém gyenge intenzitású elektromágneses impulzusokat kibocsátó készülékekkel szerzett tapasztalatok
Tóthné Steinhausz Viktória gyógytornász, humán kineziológus MSc, főiskolai adjunktus PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ, Fizioterápiás Tanszék

Szünet

12.30-12.45 Pulzáló mágneses tér biológiai hatásai, kiemelve a mozgásrendszerre gyakorolt hatást
Dr. Bartos Csilla belgyógyász és természetgyógyász szakorvos, a Harkányi Gyógyfürdő Rt. osztályvezető főorvosa

12.45-13.00 Méregtelenítési eljárások-dohányzás leszoktatás a pulzáló mágneses tér eszközeinek használatával szerzett tapasztalatok
Dr. Mészáros József belgyógyász szakorvos

13.00-13.15 Méregtelenítési eljárások-allergia kioltás pulzáló mágneses tér eszközeivel
Csiki Gábor Imre okleveles kineziológus, természetgyógyász

A továbbképzés meghívóját a jelentkezés elfogadása után küldjük.
Részvételi díj: 4.980,-Ft, mely a visszaigazolásunk után fizetendő.